Politiske fiasko a blamaža

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Poćah mjez Pólskej a Europskej uniju so dale pohubjeńša

Šef knježaceje strony PiS w Pólskej Jarosław Kaczyński je bjez wuspěcha přećiwo swojemu njepřećelej Donaldej Tuskej wojował a přećiwneho kandidata za zastojnstwo prezidenta rady Europskeje unije namjetował. Zwrěšćenje wón jeno ćežko akceptuje.

Waršawa/Brüssel (dpa/SN). Jarosław Kaczyński je podarmo noweho kandidata za zastojnstwo prezidenta Europskeje unije namjetował. 27 z cyłkownje 28 čłonow EU rozsudźi so za stareho a noweho prezidenta Donalda Tuska.

Medije susodneho kraja komentuja wustupowanje Pólskeje w Europje jako „politiske fiasko“ a „kompletnu blamažu“. Fachowcy rěča samo wo „diplomatiskej katastrofje“. Tež ludnosć swoje měnjenja w internetnych socialnych syćach rozšěrja. „Smy so w Europje kompromitěrowali“, tam něchtó pisa.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND