Wulka šćěpjenska akcija

srjeda, 23. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Praha. Šćěpjenje přećiwo koronawirusej je dźeń a wažniša tema w susodnej Čěskej. Wolóženja kaž znowawotewrjenje hosćencow a wobchodow dachu ličbje nowonatyknjenjow tola zaso spěšnje rosć. Póndźelu registrowachu strowotniske zarjady wospjet skoro 8 000 inficěrowanych wobydlerjow, a čěski antiepidemiski system PES pokazuje mjeztym hižo fijałkojtu barbu, štož woznamjenja najwyši pandemiski stopjeń. Widźimy pak swětło na kóncu tunla – 26. abo 27. hodownika chcedźa wulku šćěpjensku akciju přećiwo wirusej zahajić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk