180 kilometrow do Waršawy

pjatk, 28. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Polacy boja so ruskeho wojerskeho nadpada na swój kraj

Waršawa. Strach před ruskej agresiju je w pólskich medijach tele dny wšo postajaca tema. Při tym njeńdźe jenož wo móžny nadpad ruskeho wójska na Ukrainu, ale tež na Pólsku. Kraj ma – štož mnozy w Němskej ani njewědźa – tež direktnu mjezu k Ruskej na sewjeru pola Kaliningrada. Hižo rysuja medije strašne wójnske scenarije: By-li Ruska Pólsku přez Běłorusku nadpadnyła, njebychu ruske tanki z bliskeho Brjesta wjace hač 180 kilometrow do Waršawy měli. Wěstotna rada susodneho kraja mjeztym prawidłownje z prezidentom Andrzejom Dudu wo połoženju wuradźuje.

Jako čłon NATO so Pólska na to spušća, zo změje w padźe nadpada podpěru zapadneho wojerskeho zwjazka. Hižo dźensa je 4 500 wojakow USA na wuchodźe kraja zaměstnjenych. W „chutnym padźe“ móhli Američenjo dalšich 8 500 wojakow ze zepěranišćow zapadneje Europy spěšnje do Pólskeje přeměstnić. Pječa su ameriscy wojacy na zasadźenje přihotowani. Nimo toho steja dalše wojerske jednotki USA w baltiskich krajach Litawskej, Letiskej a Estiskej.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND