Zelenski Běłeho lawa dóstał

srjeda, 09. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Minjenu sobotu su w Praskej koncertowej hali Rudolfinum Čěskeho lawa, filmowe myto našich južnych susodow, swjatočnje spožčili. Wójna na Ukrainje běše na tymle kulturnym wjeršku, kotryž čěscy filmotwórcy kóžde lěto w měrcu swjeća, z dominowacej temu.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND