To a tamne (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozmjerzany guwerner zapadoboliwiskeho departementa Oruro je njedypkownym zastojnikam budźaki darił. Přidatnje­ su stajnje zaso zapozdźeni zastojnicy pisomny porok dóstali. „Někotři zjewja so w poslednim wokomiku“, so guwerner hněwa, „jim ma so wujasnić, zo su słužownicy stata. Nětko dyrbja woni tuž stajnje hižo pjeć mjeńšin do spočatka dźěła na městnje być.“

W Japanskej postupuja přećiwo předešćnikam we wobchadźe. Z předešćnikom wuhotowani kolesowarjo ranja nětko postajenja nadróžneho wobchada. Naprawa pokazuje wuskutk: Dźeń a wjace kolesowarjow wužiwa poncho. A naprašowanja za dešćowymi płašćemi w Japanskej přiběraja. Po změnjenym wobchadnym zakonju je z předešćnikom kolesować runje tak strašne kaž pod wliwom alkohola.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND