Potajne hrodźišćaa młyny podłu Čornicy

pjatk, 15. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Krasny pohlad skići so pućowacemu, kotryž je z kolesom abo pěši po Hodźijskej hrodźišćowej šćežce po puću, z Darinskeje sadoweje  plantaže na Hodźijsku cyrkej. Mjez Žičenjom a Spytecami nadeńdźeš mjez honami a polemi šěsć słowjanski ch hrodźišćow . SN/Maćij Bulank Krasny pohlad skići so pućowacemu, kotryž je z kolesom abo pěši po Hodźijskej hrodźišćowej šćežce po puću, z Darinskeje sadoweje plantaže na Hodźijsku cyrkej. Mjez Žičenjom a Spytecami nadeńdźeš mjez honami a polemi šěsć słowjanski ch hrodźišćow . SN/Maćij Bulank

Idyliske pućowanje po Hodźijskej hrodźišćowej šćežce

Jedyn z přewšo krasnych blečkow je w nalětniku w Hornjej Łužicy kónčina wokoło Hodźija. Gmejna wobsteji ze šěsć hłownych wjesnych dźělow, kotrymž su wjacore małe wsy přirjadowane. Wšudźe su wjesne tafle dwurěčne. Byrnjež dźensa w něhdźe 3 100 wobydlerjow ličacej gmejnje jeno hišće mało Serbow bydliło, su stawizny tutoho regiona hłuboko z našim małym słowjanskim ludom zwjazane. Wo tym swědča mjez druhim hrodźišća a pomniki. Tute wuhladaš na přikład na Hodźijskej hrodźišćowej pućowanskej šćežce. Nimo potajnych hrodźišćow w Žičenju, Hodźiju, Darinje, Koblicach, Dobranecach a Spytecach su to młyny. Wjetšina z nich su kaž podłu rěčki Čornicy dźensa rozpadane, steja tam jenož hišće rozwaliny. Najebać to pak wuprudźuja wysoke a wobrosćene kamjentne murje a rozpadanki při pućowanju hłuboki zaćišć wo jich stawiznach. Tak tež Kobličanski Fehrmannnec młyn, kotryž je techniski pomnik. Wón słuša k najznaćišim młynam při Čornicy. Wot lěta 1921 wobhospodarjachu jón wjacore Fehrmannec generacije tež jako pjekarnju.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND