Dźiwadźelił, pisał a molował

pjatk, 15. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Trebišovje 1960: Pawoł Kmjeć, Hanka Elic-Fascyna, Jan Pjech a Marja Žurec-Wowčerkowa (wotlěwa)  Foto: archiw Hilža Šołćina W Trebišovje 1960: Pawoł Kmjeć, Hanka Elic-Fascyna, Jan Pjech a Marja Žurec-Wowčerkowa (wotlěwa) Foto: archiw Hilža Šołćina

Někotre dopomnjenki

na Pawoła Kmjeća

składnostnje jeho 25. posmjertnin

Wčera (14. meje) bě tomu 25 lět, zo je we Wor­klečanskej chorowni njenadźicy zemrěł znaty Chróšćanski ludowy wuměłc a prócowar Pawoł Kmjeć, po Druhej swětowej wójnje wurjadny serbski dźiwadźelnik, režišer a spisowaćel. Nimo­ toho wón rjenje rysowaše a molowaše. Jemu zmóžni so po wójnje studij wuměłstwa w Praze. Strašneje chorosće dla pak njemóžeše dostudować, čehoždla so 1947 zaso do Łužicy nawróći.

Doma w Chrósćicach pilnje z lajskej dźiwadłowej skupinu zwučowaše. K najwšelakorišim składnosćam nazwučowa krótšu abo dlěšu dźiwadłowu hru, kotruž zwjetša sam spisa. Stajnje wotbłyšćo­waše so w nich jeho nabožne zmyslenje a hłuboka zwjazanosć ze swojej narodnosću. Po tym zo bě Pawoł Kmjeć 1939 hižo w pasionskej hrě sobu skutkował, wón w 50tych lětach sam ze skupinu pasion­sku hru předstaješe. Chróšćanska wosada tule tradiciju 1995 wožiwi.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND