70 lět po kóncu Druheje swětoweje wójny – Dźěćace dožiwjenja ...

pjatk, 29. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Rjemjeslniska knižka Bjarnata Wowčerka (Piwarcec). Wón padny 18. julija 1941. Rjemjeslniska knižka Bjarnata Wowčerka (Piwarcec). Wón padny 18. julija 1941.

Lětsa je tomu 70 lět, zo je so Druha swětowa wójna skónčiła. Jako šulscy pacholjo přiběrajcy wójnu wědomje zapřijachmy. A nalěto 1945 jeje zahubu z poslednimi surowymi bitwami zaso w domiznje na swojej koži dožiwichmy. Wone podawki nětkole mnohim zaso do pomjatka přichadźeja. Za łahodnym hesłom „dopomnjenki“ pak kryja so přetrate strachi, ćerpjenja, smjerć a zrudoba.

Wójnske wopory

Wójna njewostawa bjez woporow. Prěni Sernjanski wójnski wopor bu 18. julija 1941 Bjarnat Wowčerk (Piwarcec). Njecyłe 26 lět młody dyrbješe swoje žiwjenje woprować. Jeho bratr Mikławš je 1. hodownika 1944 pola Trebišova w Słowakskej zahinył. We wojerskej powěsći wo jeho smjerći bě přispomnjene, zo njejsu ćěło wuchować a pochować móhli. – To su wěsće domoródni słowakscy ludźo wobstarać dyrbjeli.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jurij Ryćer je 23. awgusta 1942 w Ruskej blisko Kulaginowa pola Smolenska padnył. Foto: ze zběrki Pawoła Roty
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND