Za wšě pady Lubina Hajduk-Veljkovićowa

pjatk, 22. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Swój dyrdomdejski roman za młodostnych „W putach Čorneho pana“ bě Lubina Hajduk-Veljkovićowa za jewišćo wobdźěłała. W jubilejnym lěće połstalětneho wobstaća loni je Serbske dźěćace dźiwadło kruch předstajiło.  Foto: SN/Maćij Bulank Swój dyrdomdejski roman za młodostnych „W putach Čorneho pana“ bě Lubina Hajduk-Veljkovićowa za jewišćo wobdźěłała. W jubilejnym lěće połstalětneho wobstaća loni je Serbske dźěćace dźiwadło kruch předstajiło. Foto: SN/Maćij Bulank

Pisajo wobchowuje sej awtorka poćah k serbskej Łužicy

Tež, hdyž w Lipsku bydli, ju poprawom po wšej Łužicy nachadźeš. Lubina Hajduk-Veljkovićowa je spisowaćelka a tak ze swojimi twórbami w domiznje prezentna. A tež, hdyž snano runjewon k lubowarjam literatury njesłušeš, sy spěw „Črjopki“ – přednjeseny wot Weroniki Rachelic – abo tež „Kwasny dźeń“ – interpretowany wot Michała Cyža – zawěsće hižo w Serbskim rozhłosu słyšał, zo bych jenož dwaj aktualnej mjenowała. Dohromady 180 spěwnych tekstow spisała je rodźena Budyšanka, kotraž budźe w oktobrje štyrceći lět. Tule w Ludowym nakładnistwje Domowina přihotuja runje druhi krimi za dorosćenych wot njeje, a w Němsko-Serbskim ludowym dźiwa­dle bě wona w runje minjenej hrajnej dobje­ z přełožkom elewoweho krucha „Makojčka“­ zastupjena. Loni su tam składnostnje połstalětneho wobstaća Serbskeho dźěćaceho dźiwadła jeje kruch „W putach Čorneho pana“ předstajili. Prěni fantasy-roman w serbskej rěči to. Tež prěnja konjaca kniha za holcy „Za wšě pady přećelki“ pochadźa z jeje pjera.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Hač krimi za dorosćenych, konjaca kniha za holcy abo dyrdomdejski roman za hólcow, hač dźiwadłowy kruch, comic, słuchohra abo spěwy w serbskim rozhłosu – Lubina Hajduk-Veljkovićowa ma za kóždeho to prawe w poskitku. Foto: Dušan Hajduk-Veljković
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND