Mała horstka z wulkim elanom

pjatk, 22. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Rakečanska Bjesada je dźěl tamnišeje ewangelsko-lutherskeje wosady. Tuž zaběraja so tež z cyrkwinskimi temami, nałožujo při tym serbšćinu.  Foto: Günter Holder Rakečanska Bjesada je dźěl tamnišeje ewangelsko-lutherskeje wosady. Tuž zaběraja so tež z cyrkwinskimi temami, nałožujo při tym serbšćinu. Foto: Günter Holder

Na wopyće pola Serbskich bjesadow – 2. dźěl Rakečanska

Sym połny wočakowanjow, jako podam so na zetkanje Rakečanskeje Serbskeje bjesady. Dokelž so tam hišće tak prawje njewuznawam, sym sčasom na městnje a prašam so w zahrodce dźěłaceho fararja Andreasa Kecke za městnosću, hdźež so Bjesada schadźuje. Skrótka přemyslujo so wón dopomina a praji; „Ach, dźensa je tola srjeda, haj to so Bjesada zetka, w farskej bróžni.“ Dźakuju so a du. Sym prěni na městnje. Bórze přińdźe prěni čłon Bjesady z wulkimaj tobołomaj, w kotrymajž ma beamer a laptop. Sym wćipny, što drje to budźe. Na to přidruži so předsyda Bjesady Günter Holder z wulkej wobrazowej sćěnu. Sym dale a napjećiši. Pomału dochadźeja dalši čłonojo, na kóncu su woni šesćo.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND