Zeznać wašnje žiwjenja w cuzym kraju

pjatk, 14. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Radworčan Jan Wjesela je so wčera popołdnju w 15.30 hodź. z lětadłom podał z Berlina do vietnamskeje stolicy Saigon. Wón chce po Aziskej pućować, nawjazać zwiski domoródnym, zaběrać so z rěču, kulturu a nabožinu tohole a dalšich aziskich krajow. Předewšěm spjelnić pak chce sej přeće nawuknyć surfować. Přitulne Budyske hosćency a kofeje wón wotnětka dlěši čas njezměje, za to pak aziske kuchnje podłu puća pod hołym njebjom. Foto: Milenka Rječcyna Radworčan Jan Wjesela je so wčera popołdnju w 15.30 hodź. z lětadłom podał z Berlina do vietnamskeje stolicy Saigon. Wón chce po Aziskej pućować, nawjazać zwiski domoródnym, zaběrać so z rěču, kulturu a nabožinu tohole a dalšich aziskich krajow. Předewšěm spjelnić pak chce sej přeće nawuknyć surfować. Přitulne Budyske hosćency a kofeje wón wotnětka dlěši čas njezměje, za to pak aziske kuchnje podłu puća pod hołym njebjom. Foto: Milenka Rječcyna

„Što radosć rjeńšu dawa, hač dróhu pućować“, ludowy spěw to, kotryž znaje tež Serb Jan Wjesela. 23lětny je so štwórtk na daloke pućowanje podał. Milenka Rječcyna rozmołwješe so z Radworčanom, tydźeń do jeho wotlěta.

Hišće před lětomaj sće wahał, so do wukraja podać. Nadobo pak sće tola lět do dalokeho kraja knihował. Čehodla?

Jan Wjesela: Běše cyle jednorje na času. Hižo po šuli běch wo tym rozmyslował. Loni běch so hižo jónu na pućowanje nastajił. Tola bratr je kwasował a tuž sym to wo lěto přestorčił. Nětko pak je rozsud padnył a sym njesměrnje wćipny na to, što mje wočakuje.

Sće sej lět do Vietnama knihował. Dokal Was puć powjedźe?

Jan Wjesela: Chcu sej Azisku zbližić. Mój lět powjedźe mje z Berlina direktnje do Saigona, do Vietnama. Tam wočer­stwju so najprjedy štyri tydźenje. Chcu wosebje knihi čitać, kotrež sej sobu wozmu. Nětko so nadźijam, zo mi hišće něchtó online-abo za Serbske Nowiny dari. Te bych rady w cuzbje čitał. Pozdźišo pak chcu dale do Myanmara a Laosa. Snano hišće do Thailanda a wottam do Južneje Ameriki abo Awstralskeje.

To rěka, zo so scyła njebojiće?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND