K horliwym narodnym prócowarjam druheje połojcy 19

pjatk, 14. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bywša Róžeńčanska šula. W njej je dźensa mjez druhim drastowy fundus zaměstnjeny.  Foto: Alfons Handrik, Rafael Ledźbor Bywša Róžeńčanska šula. W njej je dźensa mjez druhim drastowy fundus zaměstnjeny. Foto: Alfons Handrik, Rafael Ledźbor

W lětušej lětnjej seriji w Serbskich Nowinach wěnowaše so Alfons Handrik ně­hdyšim serbskim šulam a jich stawiznam. Mjez druhim pisaše tež wo Šunowskim kubłanišću a wěstym Francu Klajberu, pochadźacym z Mnišonca a w Róžeńće bydlacym. Budyšan Měrko Šołta je so prašał, štó běše Franc Klajber? Na to započa slědźić. Tule předstaja wón wuslědki swojich slědźenjow.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Franc Klajber bě zdobom organist a je tuž w Róžeńčanskej cyrkwi hudźił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND