Wo druhdy zabytych tradicionalnych družinach jabłukow w Hornjej ...

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Čitanku za němske byrgarske a krajne šule „Sadowu knižku“ bě Towarstwo k spěchowanju plahowanja sadu w Hornjej Łužicy lěta 1840 wudało. Edicija je we wosebitej wustajeńcy „Jabłuka we wšěch hubach“ w Muzeju za přirodowědu Senckenberg Zhorjelc hišće hač do 20. nowembra widźeć.  Foto: Axel Arlt Čitanku za němske byrgarske a krajne šule „Sadowu knižku“ bě Towarstwo k spěchowanju plahowanja sadu w Hornjej Łužicy lěta 1840 wudało. Edicija je we wosebitej wustajeńcy „Jabłuka we wšěch hubach“ w Muzeju za přirodowědu Senckenberg Zhorjelc hišće hač do 20. nowembra widźeć. Foto: Axel Arlt

Wosebite wustajeńcy pokazuje Zhorjelski Muzej za přirodowědu Senckenberg w mjeńšej rumnosći na 4. poschodźe. Nazyma je čas jabłukow, a tuž su mu­zejownicy hromadźe z Hornjołužiskej załožbu tejle družinje sadu kompaktnu, ale informatiwnu přehladku pod hesłom „Jabłuka we wšěch hubach“ wěnowali.­ Wona budźi zajim, so bliže z jabłukom w našej domiznje zaběrać.

Łužiske nalikowe jabłuko (Lausitzer Nelkenapfel), Załomske smuhate (Sohländer Streif­ling), Rjane z Ochranowa (Schöner von Herrnhut), Šleske hlinjane jabłuko (Schlesischer Lehmapfel) abo Biskopski kłobuk (Bischofshut) su někotre družiny, kotrež běchu Hornjo­łužičenjo hižo před wjace hač 175 lětami plahowali. A tymle starym jabłukowym družinam wěnuje so zaso dźeń a wjetša kedźbnosć.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk