Swoje korjenje namakał

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Fyzikar dr. Hartmut Leipner z Choćebuza skutkuje na dobro wosebje Delnich Serbow. Foto: Milenka Rječcyna Fyzikar dr. Hartmut Leipner z Choćebuza skutkuje na dobro wosebje Delnich Serbow. Foto: Milenka Rječcyna

Fyzikar Hartmut Leipner je pytał, štož jeho duši pobrachowaše

Před dwutřeća lětom lědma štó w Serbach wědźeše, štó je dr. Hartmut S. Leipner, skutkowacy jako priwatny docent na interdisciplinarnym centrumje za materialne wědomosće na Martina Lutherowej uniwersiće w Halle-Wittenbergu. Mjeztym wšak mnozy ludźo mjeno resp. Hartmuta Leipnera wosobinsce znaja, wosebje w Delnjej Łužicy. Jeho angažowanosć za serbskosć a jeho publicistiske dźěła su witane. Na Njepilic statoku w Rownom bě so wón mje spočatk lěta 2014 za tym prašał, što słowo „duša“ woznamjenja. Te w filmje „Rublak“ rólu hraje, kotryž tam pokazachu. Njedawna rozmołwa z nim mi wuswětli, zo njeń­dźeše jemu wo ryzy přełožk słowa, ale skerje wo wuznam duše w žiwjenju Łu­žiskich Serbow.

Zaběrace zapřijeće „duša“

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk