Jězby po swěće čaja – Kong Fu što? (I) 9 . dźěl

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
„Čas za čaj“ rěka stara chinska formula, kotraž łahodne a skedźbliwe přihotowanje napoja runje tak wopisuje kaž jeho wědomy požitk.  Foto: Měrćin Wjenk „Čas za čaj“ rěka stara chinska formula, kotraž łahodne a skedźbliwe přihotowanje napoja runje tak wopisuje kaž jeho wědomy požitk. Foto: Měrćin Wjenk

‚Ty čorna ranca!‘ To su hižo znazdala wołali. Jenož derje, wón w swojej nuzy pomysli. Njewupadaja dźě, kaž ći plěchačojo hewak wupadaja, ze swojimi wysokimi škórnjemi a tołstymi jakami. Ně, to su młodźi kadlojo w košlach a sportowych črijach. Bychu-li so jemu ćiše přikradnyli, jich scyła zaznał njeby, prjedy hač njeby přepozdźe było. A so na kuražu swojeje wokoliny spušćić? Nic w tutym měsće ...

Je hnydom, bjez kóždehožkuli droženja a wahanja, tak spěšnje ćeknył, kaž jeho noze a płuca to dowola, a tola so jemu wšón čas zdawa, zo so jemu pospochi bliža, jeho předskok nachwatuja, jeho hnydom změja. Zawinje wokoło róžka, pohlada přez ramjo dozady ... hišće tam nichtó njeje, hišće móže so njewidźany schować. Potajkim do někajkeje, wšojedne kajkeje, chěže nutř ...

Z wotmachom zrazy do prěnich duri .... zaklate, zawrjene ... a so kaž bjez hłowy podłu sćěny dale masa, doniž z přichodnymi durjemi nimale do domu njepadnje, tak lochko su wotewrjene ...

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND