Zymski sport tež bjez kruteje zymy móžny

pjatk, 08. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něšto wjac hač tři lěta zetkawa so kóždu druhu njedźelu měsaca skupina serbskich lodohokejistow wokoło Budyšana Pětra Šołty (2. rynk, 2. wotlěwa) a Salowčana Chrystofa Krala (2. rynk, 1. woprawa) w čěskim Varnsdorfje a honja tam stajnje dwě hodźinje na lodźe za pukom. Naležnosće nastupajo trening dorěča sej njekomplikowanje přez wahts app. SN/Maćij Bulank Něšto wjac hač tři lěta zetkawa so kóždu druhu njedźelu měsaca skupina serbskich lodohokejistow wokoło Budyšana Pětra Šołty (2. rynk, 2. wotlěwa) a Salowčana Chrystofa Krala (2. rynk, 1. woprawa) w čěskim Varnsdorfje a honja tam stajnje dwě hodźinje na lodźe za pukom. Naležnosće nastupajo trening dorěča sej njekomplikowanje přez wahts app. SN/Maćij Bulank

Hižo wjac hač dźesać lět steja prawidłownje na smykačach a hraja lodohokej

Časćišo wšak dochadźa k situacijam před wrotami kaž tule na wobrazu.

We Łužicy so prawidłownje zymskemu sportej wěnować bě zašłe lěta trochu ćežko, předewšěm pěstuješ-li chětro twjerdu družinu lodohokej. Wěm so na časy dopomnić, – tehdy běch šulski hólčec – to jězdźachmy wšědnje na wjesny hat a so tam smykachmy a lodohokej hrajachmy. Před lětami běchu tež hišće kóždolětne lodohokejowe turněry w Sernjanach, Hrańcy, Koslowje, Róžeńće, Šunowje a na dalšich wsach krute terminy. Mjeztym hižo tajke prawe zymy wjac nimamy.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tajka lodohokejowa hra je chětro spěšna a třělwy bjezdwěla tež jara sylne . Tohodla ma wrotar tež wo wjele lěpšu škitnu drastu hač pólny hrajer.
dalši wobraz (2) Zo dóńdźe tu a tam raz ke karambolaži mjez hrajerjemi njeje ničo njewšědne. Nimale wšitcy su tež hižo lód „wuměrili“.
dalši wobraz (3) Wjeselo je wulke, hdyž hrajer „mały“ puk do poměrnje małych wrotow sunje, kaž tule Pětr Šołta (w čerwjenym nahłowniku).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND