Jězby po swěće čaja – Kong Fu što? (II) 10. dźěl

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čajowa kanka z wosebiteje družiny chinskeho pórclina yixinga, je najwažniši utensil Gong Fu mjenowaneho wašnja přihotowanja napoja. Foto: Měrćin Wjenk Čajowa kanka z wosebiteje družiny chinskeho pórclina yixinga, je najwažniši utensil Gong Fu mjenowaneho wašnja přihotowanja napoja. Foto: Měrćin Wjenk

Z kanki so pari. Wón přihladuje hustej mróčałce, kak w šlewjerjach z dźěrki stupa a kak so dale a wyše znošujo w powětře rozpłuni. Młoda žona je čajowe łopjena hnydom zaso z kropom polała, po tym zo bě prěni nakid nad tabletom wukidała. Sadźi wěko na dźěrku a wšitko hišće raz polije. Sćicha čakataj. Wón na jeje přichodny krok, wona na čaj. Njejapcy jón, bjeztoho zo by skradźu na někajki časnik pohladała, z kružacym pohibom do dalšeje kanki přelije a z njeje do dweju nopaškow. Zawrěje prěni nopašk z nowym, wobroći jej, zo čaj wot jednoho do druheho přeběži, a wobaj před nim wotstaji. Hdyž je to tež ze swojim čajom wo­spjetowała, wozmje horni nopašk a rjeknje: „Na nim maš čuchać.“ Skedźbliwje wón na prózdnym nopašku počucha. Zawrěje woči a dalši raz, sylnišo, přez nós zadycha. Wóń jeho wabi, za nim woła.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND