Ze žabjaceho hata na karnewal do Kulowa

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Njeje scyła tak lochko sej kóžde lěto nowy a předewšěm tež originelny kostim za žonjace póstnicy w Kulowje wumyslić. Před lětomaj podachu so Koslowske žony jako Wikingojo na póstniski ćah.  Foto: SN/Maćij Bulank Njeje scyła tak lochko sej kóžde lěto nowy a předewšěm tež originelny kostim za žonjace póstnicy w Kulowje wumyslić. Před lětomaj podachu so Koslowske žony jako Wikingojo na póstniski ćah. Foto: SN/Maćij Bulank

Koslowske žony hotuja so na wjeršk póstniskeje sezony

Wokoło Koslowa su wjacore mjeńše a wjetše haty. W kóždym počasu drje wone na hinaše wašnje rjanej serbskej wjesce, kotraž słuša do Njeswačanskeje gmejny a do Ralbičanskeje cyrkwinskeje wosady, swojorazny flair spožčeja. Nětko w zymje wšak tam žaby rjechtać njesłyšiš. Skupinu młodych wjesnych žonow pak, kotrež so po haće mjenuja, takrjec we wšěch počasach słyšiš. Wosebje w tak mjenowanym „pjatym počasu“ Koslowske žony ze žabjaceho hata kóždeho ze swojej wjesołosću natykuja.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tež při zhromadnym šiću a probje maja Katja Rauerowa, Sylwija Fryčowa, Maria Wittowa a Sigrid Mrózowa (wotlěwa) wjele wjesela. Foto: Alfons Handrik
dalši wobraz (2) Lěta 2016 so pokaza, zo kipre wowki z rolatorom w Kulowskim póstniskim ćahu scyła tak kipre njeběchu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND