Studuje hudźbu w USA

pjatk, 03. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Part Two: Los Angeles, San Francisco a Lynchburg

W San Franciscu ­wobhladachmy sej tramwajki Cable Cars.Jěducy po Highwayju 1 widźachmy najrjeńše skaliska.Na pobrjohach wuhladachmy ćulenje.

Kulisa šule

za kuzłanje „Hogwarts“ z filma „Harry Potter


Hi and welcome! How are you, lubi čitacy? To je Syman Hejduška z Hórkow. Syman studuje načasnu hudźbu w USA, dokładnišo w Nashvillu w staće Tennessee. Wo swojim přeby­tku w Americe a wo dalšich dožiwjenjach chce nam tu rozprawjeć a wšitkim, kotřiž njejsu hišće w USA byli, spytać žiwjenje kraja rysować, wo kotrymž rěka, zo móžeš sej tam nimale kóždy són spjelnić. fota: syman hejduška

W elcome back! Minjeny raz

  sym wam tu wo hudźbnym měsće Nashville rozprawjał, hdźež tučasnje studuju. Wězo njejsym tam jenož w swojej stwičce sydał, ale běch tež w dal­šich kónči­nach USA po puću. Tak pobych w nazymskich prózdninach z ně­kotrymi přećelemi w Los Angelesu.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND