Čini wšitko, zo njebychmy na rjanosć a bohatosć narodneje drasty ...

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wuměnkar Werner Bejma hori so za serbsku narodnu drastu a swoju wědu tež rady  dale dawa.  Foto: Alfons Handrik Wuměnkar Werner Bejma hori so za serbsku narodnu drastu a swoju wědu tež rady dale dawa. Foto: Alfons Handrik

Rentnar a što potom – wuměnkarsku swobodu wužiwać abo wužadanje přiwzać (23)

Někotři njemóža so toho časa dočakać, tamni zaso nochcedźa scyła na njón myslić – na zastup do renty. Kajke maja wuměnkarjo wjesela abo starosće, to ze seriju „Rentnar a što potom?“ bliže wobswětlamy.

W minjenymaj lětomaj je so wjacore razy we Wojerecach skupina ludźi zetkawała, kotřiž zaběraja so z narodnej drastu ewangelskich Serbow Wojerowskeje kónčiny. A dachu sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Z podpěru społnomócnjeneje za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Reginy Krawcoweje a projektoweje managerki Domowiny Sonje Hrjehorjoweje přewjedźechu mjeztym dźěłarnički, na kotrychž dźěše wo woblěkanje Wojerowskeho dźěćatka, konfirmandki kaž tež kemšaceje a družčeje drasty.

Zarjadowanja z wjac hač dwaceći wobdźělnikami wěcywustojnje přewodźał a dwurěčnje moderěrował je 78lětny Werner Bejma. A jich njeje jenož jeho fachowa wěda přeswědčiła, ale tež to, zo wob­knježi serbsku terminologiju.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND