Fascinowace rajske zahrodki

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Areal „rajske zahrodki“ je w dole Młynskeje rěčki wosrjedź Frankenberga zaměstnjeny. Rěčka sama bu 8. sakskeje krajneje zahrodneje přehladki dla wozrodźena a wije so nětko zaso wot měšćanskeho parka do směra na zapad, doniž so na kromje města do rěki Zschopau njewuliwa. Axel Arlt Areal „rajske zahrodki“ je w dole Młynskeje rěčki wosrjedź Frankenberga zaměstnjeny. Rěčka sama bu 8. sakskeje krajneje zahrodneje přehladki dla wozrodźena a wije so nětko zaso wot měšćanskeho parka do směra na zapad, doniž so na kromje města do rěki Zschopau njewuliwa. Axel Arlt

8. sakska krajna zahrodna přehladka w Frankenbergu wita wopytowarjow hač do 6. oktobra

Po dwěmaj arealomaj wupřestrěwa so lětuša 8. sakska krajna zahrodna přehladka hač do 6. oktobra w Frankenbergu blisko Kamjenicy, a to we łučinje rěki Zschopau a w dole Młynskeje rěčki. Wobě přestrjeni pak wopytowarjej wujasnjatej, zo změja wobydlerjo z teje přehladki trajne wobohaćenje za žiwjenje w měsće. A byrnjež pódla sebje njebyłoj, stej tola zwjazanej – ze zajimawym, dwójce Młynsku rěčku přeprěčacym mostom. Rěkaja jemu „Had“, dokelž wije so kaž tajki po měšćanskej stronje. Wotrězk přez zwjazkowu dróhu B 169 je na woclowych powjazach wisacy móst. „Dźěl nad dróhu je swojeho LED-wobswětlenja dla póćmje samo z bliskeje awtodróhi A 4 widźeć“, rozprawja Jochen Heinz, jednaćel spěchowanskeje towaršnosće sakskich krajnych zahrodnych towaršnosćow.

Temowe poskitki wabja

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Móst „Had“ zwjazuje za kolesowarjow a pěškow teren Zschopauskeje łučiny na kromje města z „rajskimi zahrodkami“ wosrjedź Frankenberga.
dalši wobraz (2) Hrajkanišćo za mjeńše dźěći na łučinje rěki Zschopau je jedne z dohromady pjeć zaběrow za dźěći a młodostnych na Frankenbergskej zahrodnej přehladce.
dalši wobraz (3) W zahrodce překasancow zhoniš, kak móžeš insektam schow skićić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND