„Stolětny dźeń“ 20. lětstotka (pokročowanje)

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
9. nowember lěta 1989: W Berlinje dońdźe k njepředstajomnym scenam, kotrež su so mjeztym do kolektiwneho dopomnjeća zaryli. Wobydlerjo z wuchodneho kaž zapadneho dźěla města lězu při Braniborskich wrotach na Berlinsku  murju. Twar, kotryž mjenowachu antifašistiski škitny nasyp, bě 28 lět dołho zapadny a wuchodny dźěl města nad Sprjewju dźělił a bě hač do 9. nowembra kruće wobstražowana hranica.  Foto: picture alliance 9. nowember lěta 1989: W Berlinje dońdźe k njepředstajomnym scenam, kotrež su so mjeztym do kolektiwneho dopomnjeća zaryli. Wobydlerjo z wuchodneho kaž zapadneho dźěla města lězu při Braniborskich wrotach na Berlinsku murju. Twar, kotryž mjenowachu antifašistiski škitny nasyp, bě 28 lět dołho zapadny a wuchodny dźěl města nad Sprjewju dźělił a bě hač do 9. nowembra kruće wobstražowana hranica. Foto: picture alliance

Powalenje Berlinskeje murje před 30 lětami je bytostnu změnu w towaršnosći kaž tež w žiwjenju Serbow zahajiło

Runje jutře před dokładnje 30 lětami je Berlinska murja swoje prěnje dźěry dóstała a skónčnje padnyła. Podawk to, kotryž je žiwjenje wšitkich­ wobydlerjow Łužicy – tež nas Serbow – bytostnje přeměnił. Smy našich čitarjow prosyli, posrědkować nam swoje dopomnjenki na 9. nowember 1989, kotryž zańdźe do stawiznow jako dźeń powa­lenja Berlinskeje murje. Někotre z dopisow tule dokumentujemy.

„To je tola hižo dźensa kaž hody“

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jako dźewjećlětny hólc je Robert Maćij (zady 2. wotlěwa) krótko do powalenja Berlinskeje murje na Rujanach na kurje był. Foto: wobsydstwo Roberta Maćija
dalši wobraz (2) Njebjelčansku „Bjesadu“ su wot lěta 1986 do 1988 ponowili. Foto: SN/Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND