Z kolesom podłu bywšeje

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Redaktor Serbskich Nowin Marian Wjeńka je njedawno w Berlinje z kolesom po murjowym puću jěł. 160 kilometrow dołha čara wjedźe tam, hdźež je před 30 lětami hišće murja stała. Startował je Marian Wjeńka při Braniborskich wrotach. Redaktor Serbskich Nowin Marian Wjeńka je njedawno w Berlinje z kolesom po murjowym puću jěł. 160 kilometrow dołha čara wjedźe tam, hdźež je před 30 lětami hišće murja stała. Startował je Marian Wjeńka při Braniborskich wrotach.
Pomnik za Chrisa Gueffroyja. Wón bě posledni, kotrehož běchu při muri zatřělili.Na kromje Podstupima su někotre betonowe dźěle bywšeje Berlinskeje murje jako pomnik stejo wostajili.Taflički, pokazowace prawy puć podłu bywšeje murje, druhdy tež zamyleja, hdyž móžeš sej na přikład alternatiwu wupytać.

Štóž je před 30 lětami wědomje dožiwił, kak bě w Berlinje murja padnyła, so zwjetša jara dokładnje dopomina, što je 9. nowembra 1989 činił. Sam na přikład sedźach tehdy w swojej stwě w staršiskim domje. A dokelž bě Radwor w tym času hižo z kablowej telewiziju zastarany, móžach takrjec live dožiwić, zo NDR hranicu wočini. Što to woznamjenješe, pak mi wědome njebě – kaž mnohim druhim tež nic. Tři lětdźesatki pozdźišo chcych wědźeć, što je wot murje zwostało a kak běchu někotři Berlinscy Serbja wone podawki dožiwili. Tohodla so rozsudźich, z kolesom po Berlinskim murjowym puću jěć. Tón wjedźe po 160 kilometrach tam, hdźež je murja něhdy stała, potajkim wokoło cyłeho tehdyšeho Zapadneho Berlina. Dźensa jenož hišće na mało městnach zbytki wuhladaš.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W nutřkownym měsće Berlina dopominatej dwójny rynk plesternakow a bronzowe tafle na to, zo je runje tam murja stała.
dalši wobraz (2) Ze swojeho bydlenja blisko Podstupimskeho naměsta móžeše dr. Stefan Nawka na murju wothorjeka hladać. Dźensa na nju tu hižo ničo njedopomina.
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND