Čehodla wosoł derje słyši?

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wumolujce!

´

W starej Grjekskej knježeše jónu kral Midas, kiž je boha swětła Apolla chětro rozhněwał. Jako chłostanje za to je Apollo kralej dał wóslacej wuši narosć, štož toho wězo jara mjerzaše. Tohodla spyta wón nje­luboznej wuši pod swojej čapku chować. Wosoł porno tomu njetrjeba so swojeju wušow dla na ža­dyn pad hań­bo­wać. Wšako z nimaj fantastisce słyši. Štóž wo wóslacych wušach rěči, měni jenož widźomny dźěl wucha – wuchowu mušlu. Žiwe stworjenja słyša ze swojimaj wušomaj, a tak ma wuchowa mušla nadawk, šum, haru, rěč atd. popadnyć a nutř do wucha wjesć. My čłowjekojo mamy poměrnje małej a njepohibliwej wuši, kotrejž móžemy sej w zymje tež hišće spěšnje zwozabić. Wosoł pak ma jara wulkej wuši, kotrejž stej nimale poł jeho hłowy dołhej. Swojej wu­skej wuchowej mušli móže wón jednotliwje pohi­bować, zo by šumy popadnył (słyšał). Wuši so stajnje pohibujetej a pokazujetej, kak wažny tutón zmysł za wo­soła je. Wón cyle jasnje zapřijima, zwotkel hara pochadźa. Zynk wotlěwa trjechi najprjedy lěwe wucho a hakle po tym prawe. Tak spóznawa wosoł směr žórła šuma a hary.
wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND