Šulu zachować jeho najwjetši wuspěch był

pjatk, 22. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Najwjetši wuspěch za čas swojeho zastojnstwa Wincencej Baberšce bě, zo móžeše po sudniskim rozsudźe w septembru 2005 Radworsku serbsku srjedźnu šulu wu- a zachować. Zhromadnje z wučerku Milenku Ertelowej so wón tule před gmejnskim zarjadom wjeseli. Foto: archiw SN Najwjetši wuspěch za čas swojeho zastojnstwa Wincencej Baberšce bě, zo móžeše po sudniskim rozsudźe w septembru 2005 Radworsku serbsku srjedźnu šulu wu- a zachować. Zhromadnje z wučerku Milenku Ertelowej so wón tule před gmejnskim zarjadom wjeseli. Foto: archiw SN

Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška po 27 lětach słužby nětko na wuměnku

Po dokładnje 27 lětach a 181 dnjach w zastojnstwje je Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška spočatk měsaca na wuměnk šoł. Při tym njebě jemu tele zamołwite zastojnstwo spočatnje do kolebki połožene.

Rodźeny 1958 w Radworju nawukny Wincenc Baberška po wuchodźenju šule powołanje cootechnikarja/mechanizatora za industrijnu produkciju mloka, kaž to tehdy rěkaše. Po dwěmaj lětomaj dźěła w ratarskim drustwje „Bóh njech nas škita“ a po winowatostnej słužbje we wójsku zahaji wón dalokostudij na agrarneho inženjera. Spočatk 80tych sta so ze změnowym nawodu w Radworskim dejnym kombinaće. Wot lěta 1987 skutkowaše jako brigaděr we wonkownym wobłuku a měješe wjacore hródźe na starosći.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wincenc Baberška bě prawidłownje hosćićel Mikławšowych turněrow w Radworskej „Slaviji“, tule z Chwačanskim fararjom Wilfriedom Noackom, zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom (wotlěwa) a Radworskim wosadnym fararjom Benom Jakubašom (naprawo). Foto: Bosćij Handrik
dalši wobraz (2) Bywši Radworski wjesnjanosta měješe za samozrozumliwe, tež biskopow – kaž Heinricha Timmereversa – wosobinsce w Radworju witać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND