Znowa wulki swět skulpturow w skale

pjatk, 11. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za swoju studnju je so Alojs Šołta (naprawo z akordeonom) samo wo přitok postarał, tak zo móže tohorunja w detailu zwobraznjeny, trochu na renesansnu grotesku dopominacy wodupluwak woprawdźe wodu pluwać. Feliks Haza Za swoju studnju je so Alojs Šołta (naprawo z akordeonom) samo wo přitok postarał, tak zo móže tohorunja w detailu zwobraznjeny, trochu na renesansnu grotesku dopominacy wodupluwak woprawdźe wodu pluwać. Feliks Haza

We wobłuku 14. mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički w Miłoćicach zaso najwšelakoriše twórby nastali

„Chošćo“ Jadwigi Deleńkec z jasnej pokazku na znate prajidmo. Zadnja strona etiketa je serbsce popisana.

Wot Njebjelčanskeho towarstwa Kamjenjak lětsa 14. raz wuhotowana mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale je wospjet mnóstwo zajimawych twórbow najwšelakorišeho razu wupłodźiła. Dohromady dźesać wuměłcow z Němskeje, Pólskeje a Bołharskeje zdźěła w běhu dweju tydźenjow skulptury, wotbłyšćowace cyły, epochi přesahowacy estetiski spektrum rězbarjenja wot realistiskeho napodobnjenja přez abstraktne formy hač ke geometriskej studiji.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Bernhard Männel, lětsa druhi raz za sobu w skale tworjacy, ze swojim zornowcowym „Čujkom/Šubutom“.
dalši wobraz (2) dalši wobraz (3)
Erich Friedrich Becker debitowaše w Miłočanskej skale ze swojej zornowcowej plastiku „Feniks“.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND