W Hornjej Łužicy takrjec wisajo wostał

srjeda, 23. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tale wozdobna jabłučina z čerwjenymi płodami na swójskej ležownosći w Debsecach so Jochenej Heinzej jara spodoba. Drjewiny z rjanym nazymskim barbjenjom słušeja na zahrodu, kaž wón poruča.  Foto: SN/Hanka Šěnec Tale wozdobna jabłučina z čerwjenymi płodami na swójskej ležownosći w Debsecach so Jochenej Heinzej jara spodoba. Drjewiny z rjanym nazymskim barbjenjom słušeja na zahrodu, kaž wón poruča. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wosom krajnych zahrodnych přehladkow smy wot lěta 1996 w Sakskej dožiwili, dźewjatu mjeztym přihotuja. Jochen Heinz, kiž je za jich poradźenje hłownje zamołwity, bydli južnje Budyšina, byrnjež z Hornjeje Łužicy njepochadźał. Z nim je so Axel Arlt rozmołwjał.

Pochadźeće ze Šwabskeje a sće takrjec „šef sakskich zahrodnych přehladkow“. Kak je k tomu dóšło?

To zwisuje z mojim prjedawšim powołanjom. Dźěłach w krajinoarchitekturnym běrowje, kotryž je po towaršnostnym přewróće tež w Sakskej nadawki wukonjał. Tak smy do Lichtensteina přišli a smy dźělny wobłuk prěnjeje Sakskeje krajneje zahrodneje přehladki dohladowali. Tak sym potom w Sakskej był.

Kelko lět sće jednaćel spěchowanskeje towaršnosće tychle wustajeńcow, a kak sće sej při tym swobodny stat wotkrywał?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jochen Heinz při dźěle w Frankenbergu, hdźež wotmě so loni 8. sakska krajna zahrod na přehladka. Foto: Uwe Mann
dalši wobraz (2) Na wjerbowu cyrkej, wosebitosć na Młynskej kupje krajneje zahrodneje přehladki 2012 w Lubiju, so tež Jochen Heinz rady dopomina. Foto: Axel Arlt
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND