Daloki wid na Starolubolńsku wyšinu ma so w přichodnych lětach ...

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Kamjenje pokazuja na poslednje štyri statoki něhdyšeho Stareho Lubolnja. 6 000 lět stare duby běchu při přepołoženju Šepca namakali.  Foto: Constanze Knappowa Kamjenje pokazuja na poslednje štyri statoki něhdyšeho Stareho Lubolnja. 6 000 lět stare duby běchu při přepołoženju Šepca namakali. Foto: Constanze Knappowa

Z noweho wuhladnišća při Rychwałdskej brunicowej jamje hladaš na nasypnišćo a na runje telko zelenje prěnich rekultiwowanych płonin.

Zawěra na Starolubolńskej wyšinje (Altliebeler Höhe) je padnyła. Wosrjedź Rych­wałdskeje brunicoweje jamy su zajimawe wuhladnišćo natwarili. Domoródni a turisća móža sej pak pěši pak z kolesom 1,6 kilometrow dołhu kołošćežku wotkrywać. Ze 146 metrami nad mórskej hładźinu je wyšina Stareho Lubolnja spóznajomne powyšenje wjac hač dźesać metrow w znowa wutworjenej krajinje na kromje Rychwałdskeje jamy. Z kopca maš wuhlad na cyłkownje 20 hektarow wulku rekultiwowanu płoninu mjez Nowym Lubolnjom (Neuliebel) a něhdyšim Starym Lubolnjom (Altliebel). W pućowanskej chaće informuja zajimcow na wjacorych taflach wo nastaću brunicy, štož bě so we wobłuku Rychwałda před něhdźe 14 milionami lět w bahnach a tonidłach za čas miocena stało.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Ralf Agricola je wuhladnišćo pola Stareho Lubolnja zjawnosći spřistupnił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk