Swjata ćišina při molowanju je jemu wosebite wurunanje k ...

pjatk, 26. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wolfgang Brühl z Jawory je hač do wuměnka na awtodróhowych twarnišćach po cyłej Europje dźěłał. Na wuměnku pak so nětko lubowanemu hobbyjej wěnuje a moluje. Nimo toho rady awta wuporjedźa. Tuchwilu šrubuje na Mercedesu E. Foto: Alfons Handrik Wolfgang Brühl z Jawory je hač do wuměnka na awtodróhowych twarnišćach po cyłej Europje dźěłał. Na wuměnku pak so nětko lubowanemu hobbyjej wěnuje a moluje. Nimo toho rady awta wuporjedźa. Tuchwilu šrubuje na Mercedesu E. Foto: Alfons Handrik

Rentnar a što potom – wuměnkarsku swobodu wužiwać abo wužadanje přiwzać (34)

Štóž chce so přeswědčić, zo móžeš so we wuměnkarskej starobje cyle rozdźělnym, zmysłapołnym a wužitnym činitosćam wěnować, njech so do Jawory poda. Tam bydli w rjenje hladanym domje napře­ćo wjesnej kapałce 72lětny, stajnje přećelny a pomocliwy Wolfgang Brühl.

Wolfgang Brühl narodźi so tři štwórć lěta do załoženja NDR. Ženje njeje so z ideo­logiju nowozałoženeho němskeho stata identifikował. Přiwšěm su jeho te­hdyše politiske wuměnjenja formowali a k sprawnemu hospodar­skemu nastajenju pohnuwali, pilnje dźěłać a ideje rodźić. Derje dopomina so wón hišće na prěnje šulske lěto we Worklecach, hdyž mějachu wučerku w narodnej drasće Marju­ Rječcynu. Wona bě sotra zbóžnoprajeneho Alojsa Andrickeho. Wuchodźiwši 10. lětnik nawukny powołanje awto­mechanikarja w Halštrowskej firmje Mierisch. A wot toho časa znaje kóždy, tež najmjeń­ši dźělčk legendarneho jězdźidła NDRskeho časa – Trabanta.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk