Inkluzija woznamjenja:Kóždy słuša do towaršnosće

pjatk, 10. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskim dźěćacym domje „Słónčina“ (Sonnenschein), kotryž wobhospodarja towarstwo Hornjołužiska žiwjenska a swójbna pomoc, staraja so hižo wot 1991 wo dźěći ze zbrašenjemi. W lěće 2016 bu towarstwo ze Sakskim mytom za inkluziju wuznamjenjene. SN/Božena Šimanec W Budyskim dźěćacym domje „Słónčina“ (Sonnenschein), kotryž wobhospodarja towarstwo Hornjołužiska žiwjenska a swójbna pomoc, staraja so hižo wot 1991 wo dźěći ze zbrašenjemi. W lěće 2016 bu towarstwo ze Sakskim mytom za inkluziju wuznamjenjene. SN/Božena Šimanec

Hornjołužiska žiwjenska a swójbna pomoc swjeći 30. róčnicu wobstaća

Dołhož je wosebity dźeń za ludźi ze zbrašenjemi trěbny, z kotrymž mjezynarodnje kóžde lěto 3. decembra na połoženje zbrašenych čłowjekow pokazuja, njeje so inkluzija pozdatnje hišće poradźiła. Hesło tule rěka: zapřijimanje praktikować a chutnje brać, štož woznamjenja samsne prawa a samsne šansy za wšěch. Jednu móžnosć inkluzije skići Budyske towarstwo Hornjołužiska žiwjenska a swójbna pomoc.

Mjenowane towarstwo bu załožene, dokelž falowaše móžnosć, hladać dźěći ze zbrašenjom. W lěće 1991 je so 14 staršich – mjez nimi tež starši z dźěćimi bjez zbrašenja – zjednoćiło, zo bychu zhromadnje jako iniciatiwa wupuć namakali. Z iniciatiwy wuwi so towarstwo, kotrež měješe zaměr załožić pěstowarnju z hojensko-pedagogiskim konceptom. Po politiskim přewróće dyrbjachu so někotři powołansce znowa orientować, a tak je jim dalekubłanje w dźěle ze zbrašenymi dźěćimi perspektiwu skićiło.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Pjećlětnej Ronja Haustein a Moritz Erdmann twaritej zhromadnje z klockami. Wobaj přisłušataj skupinje „Mjetelčki“ hojensko-pedagogiskeho wobłuka pěstowarnje „Słónčina“. Po nětčišim pěstowarskim lěće póńdźetaj wonaj do šule. Lěkarske přepytowanje za předšulske dźěći je rozsudne, do kotreho šulskeho kubłanišća je dalši puć powjedźe.
dalši wobraz (2) Wot lěta 2018 móža so dźěći w chorobnym stole na zahrodźe pěstowarnje tež čumpać. Wosebita čumpjelowa připrawa njebu přez zjawne spěchowanje zmóžnjena, ale dźakowano wulkemu angažementej staršich a financnej podpěrje pomocneho dźěćaceho fondsa załožby Allianz kaž tež z pomocu Budyskeho Lions-kluba Lusatia.
dalši wobraz (3) Rodźeny Słowjenc a jednaćel Hornjołužiskeje žiwjenskeje a swójbneje pomocy Jurij Štrbenk ma jasnu wiziju za přichod towarstwa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND