Ekskluziwna adresa wopytowarjam

pjatk, 10. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jenož dwě woknje šěroke je „trjenje“ na Budyskim Hłownym torhošću. Štož pak zda so wotwonka chětro małke, znutřka wjetše skutkuje. Wušiknje je kóždy centimeter domu zmysłapołnje wužiwany.  Foto: SN/Hanka Šěnec Jenož dwě woknje šěroke je „trjenje“ na Budyskim Hłownym torhošću. Štož pak zda so wotwonka chětro małke, znutřka wjetše skutkuje. Wušiknje je kóždy centimeter domu zmysłapołnje wužiwany. Foto: SN/Hanka Šěnec

Přihódna mała pensija w historiskim domje „trjenju“ při Budyskim Hłownym torhošću wabi na přenocowanje

Město Budyšin je znate za swoje jónkrótne stare město. Jeho srjedźišćo je Hłowne torhošćo, kotrež mjenuja tež „swjedźensku žurlu“ města. Bjezposrědnje blisko tajkeje bydlo wosebitu atmosferu do so srěbać tuž ­poprawom móžno njeje, abo? Tola, wšako chowa so w najwušej chěži, pod mjenom „trjenje“ ­znatej, pensija. Dwaj měšćanskej wohenjej je twarjenje, nastate wokoło lěta 1480, přežiwiło a stawizny ­lětstotki stareho ­města sobu dožiwiło. Tale ekskluziwna adresa je dobre wuchadźišćo, sej sprjewine město wotkryć.

Budyske Hłowne torhošćo je „swjedźenska žurla“ a wutroba města, po kotrymž wjedźechu wikowanske puće a hdźež so přez lětstotki wiki wotměwachu. Z historiskich žórłow tohorunja wuchadźa, zo běchu tam zasudźenych złóstnikow zjawnje wotprawjeli. Dale wot­měwachu so na naměsće před radnicu dźiwadłowe předstajenja. Jako radnica w lěće 1213 nasta, torhošćo prawdźepo­dobnje hižo wobsteješe.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Z kóždeje stwički „trjenja“ při Hłownym torhošću w Budyšinje móža hosćo čiłe žiwjenje na naměsće wobkedźbować. Hižo před lětstotkami tam wikowarjo swoje twory ludźom poskićachu. Zdźěla tomu dźensa hišće tak je. Foto: SN/Božena Šimanec
dalši wobraz (2) Po nahłych a wuskich schodach dóstawa so Peggy Pječakowa na wšě poschody.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND