Wrócławske wiki lětsa zaso wopytowarjow wabja

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wrócławske dohodowne wiki so lětsa najebać koronapandemiju zaso wotměwaja, po tym zo dyrbjachu loni wupadnyć. Foto: Jolanta Bombera-Rječcyna Wrócławske dohodowne wiki so lětsa najebać koronapandemiju zaso wotměwaja, po tym zo dyrbjachu loni wupadnyć. Foto: Jolanta Bombera-Rječcyna

Dohodowny čas je Polakam přewšo wažny. W tym času wužiwaja składnosć, so materielnje kaž duchownje na wulki nabožny swjedźeń přihotować, kiž ma so po krutych prawidłach.

K materielnym přihotam słušeja (do)hodowne wiki, kaž te we Wrócławju, kotrež su so lětsa 19. nowembra zahajili a traja hišće hač do 31. decembra. Wiki su ludźom tak wažne, zo je město tónraz na­jebać koronapandemiju zaso přewjeduje, po tym zo dyrbjachu wone loni wupadnyć. Při tym njeńdźe jenož wo to, po wikach dundać a sej nopašk horceho wina popřeć. Wosebje hospozam skića wiki móžnosć, sej wšo trěbne za tradicionalne hodowne jědźe wobstarać. A za nje wšak tohorunja krute zasady płaća.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wikowarjo poručeja wopytowarjam tójšto specialitow, kaž kurjene mjaso a kołbasu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND