Ze swojim dźěłom mnohim pomhać móhł

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Smjerdźečan Gerat Róbl je samopomocnu skupinu zarjadował, w kotrejž pomha na alkohol wotwisnym so tejele drogi zaměrnje wzdać. W swojim běrowje wón prawidłowne zetkanja skupiny w Rakecach organizuje. Aktualneho połoženja korony dla so skupina tuchwilu njezetkawa. Su-li pak ćeže, Gerat Róbl potrěbnym rady tež telefonisce radźi.  Foto: Alfons Handrik Smjerdźečan Gerat Róbl je samopomocnu skupinu zarjadował, w kotrejž pomha na alkohol wotwisnym so tejele drogi zaměrnje wzdać. W swojim běrowje wón prawidłowne zetkanja skupiny w Rakecach organizuje. Aktualneho połoženja korony dla so skupina tuchwilu njezetkawa. Su-li pak ćeže, Gerat Róbl potrěbnym rady tež telefonisce radźi. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźečan Gerat Róbl pomha ludźom wotwisnosć wot alkohola přewinyć

W hodownym času chory być je potrjechenemu a přiwuznym ćežko napołoženy dóńt. Lědma předstajić pak zamóže sej strowy, kak maja ći, kotřiž su wot alkohola, drogow a medikamentow wotwisni, pod wužadacymi postajenjemi koronapandemije dla ćerpjeć. Byrnjež wědźeli, zo wjedźe jich wjelelětna chcyćiwosć k njewuhojomnym chorosćam, nańdu sami lědma wupuća, swoju wotwisnosć přewinyć.

Do towaršnostneho přewróta so alkohola wzdał

Smjerdźečan Gerat Róbl hišće derje wě, kak ćežko jemu bě so wot dźensa na jutře alkohola wzdać. Zamó pak swoju wotwisnosć z krutej wolu a wšědnej modlitwu přewinyć. Jemu bě wědome, zo sahaja ćělne škody znjewužiwanja alkohola hač k schorjenjam wutroby, jatrow, jěrchenjow a dalšich nutřkownych organow. Alkohol škodźi tež čuwowemu systemej. Móžne sćěhi su mylenja runowahi a schorjenje na raka. Nažel pak mnozy potrjecheni tele wuskutki zańč nimaja.

Mnohim pomhał wotwisnosć přewinyć

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jenička kapka alkohola dosaha, zo so schorjeny znowa do wotwisnosće sunje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND