Z łužiskej rybu bóle wabić

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W tykowanym domje ze stołom „Kleene Schänke“ w Kumwałdźe mějachu kupcy w adwenće dobru składnosć, sej kulinariske překwapjenki jako hodowny dar wobstarać a sej kulinariske dobroty popřeć.  Foto: Milenka Rječcyna W tykowanym domje ze stołom „Kleene Schänke“ w Kumwałdźe mějachu kupcy w adwenće dobru składnosć, sej kulinariske překwapjenki jako hodowny dar wobstarać a sej kulinariske dobroty popřeć. Foto: Milenka Rječcyna

Carola Arnold z Kumwałda slědźi za kulinariskim drohoćinkami

Sće hižo jónu w Hornim kraju byli, to rěka we wjeskach pod horami za Budyšinom? Znajeće Šěrachow, Wjelećin abo Załom? Zawěsće! Sće pak tež hižo raz do typiskeho domčka přeprošeni byli, kajkež tam po dźesatkach nimo jěducych strowja, do tykowaneho domu ze stołom? Ja sym přeprošenje Carole Arnold z Kumwałda do tajkeje chěžki z wulkim wjeselom přijała. Na te wašnje dóstach składnosć zeznać njewšědnu korčmičku, warjensku a kulturnu dźěłarničku „Kleene Schänke“ a zdobom jeje šwarnu mějićelku, kotraž je so w zašłym času njewšědnych idejow dla daloko nad Kumwałdom znata stała. Polěkowali su tomu jeje wotewrjene zmysły, wulka wutroba a stajnje wjesoła myslička. A kruty stołp, na kotrehož móže so spušćeć, je jej mandźelski Lutz.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Carola Arnold a jeje mandźelski Lutz so nadźijataj, zo móžetaj swojim hosćom w Kumwałdskej korčmičce „Kleene Schänke“ bórze zaso dožiwjenjowpołne hodźiny při zhromadnym warjenju poskićeć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND