Małe keramiske wěšeńčka za hodowny štom

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Přijědźeš-li do Hózka, napadnje ći nimale před kóncom wsy na lěwym boku rjenje wuhotowana bróžnja. Gundula Gleinig zhotowja w swojej hornčerni Baćonjacy dwór drobne kaž tež wulke hodowne drohoćinki z hliny.  Foto: Alfons Handrik Přijědźeš-li do Hózka, napadnje ći nimale před kóncom wsy na lěwym boku rjenje wuhotowana bróžnja. Gundula Gleinig zhotowja w swojej hornčerni Baćonjacy dwór drobne kaž tež wulke hodowne drohoćinki z hliny. Foto: Alfons Handrik

W chronice klóštra Marijineje hwězdy je zapisane, zo bu w Hózku, mjeztym do Kulowa zagmejnowanym, lěta 1380 při Čornym Halštrowje młyn natwarjeny. W běhu časa su jón powjetšeli a wotpowědnje techniskemu wuwiću přetwarjeli.

Před połdra lětstotkom wulki woheń Hózkowski młyn dospołnje zniči. W lěće 1861 młyn zaso natwarichu, 1935 pak tam poslednju muku mlějachu. Wulki štyristronski statok njebu wot toho časa změnjeny. Nic, kaž to wot druhdźe znajemy, njesteji tam bydlenski dom při puću, ale bróžnja, do kotrejež burja swoje zorno za mlěće w młynje wožachu.

Areal rozpadował

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND