Eksot so tež w Hornjej Łužicy doma čuje

pjatk, 25. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wósliči statok w Njechornju je jara derje na potrěbnosće wosołow wusměrjeny. Město zeleneje łuki staj wobsedźerjej tam pěskowu přestrjeń přihotowałoj – a to podobnje afriskej stepje, zwotkelž wosoły poprawom pochadźeja. SN/Hanka Šěnec Wósliči statok w Njechornju je jara derje na potrěbnosće wosołow wusměrjeny. Město zeleneje łuki staj wobsedźerjej tam pěskowu přestrjeń přihotowałoj – a to podobnje afriskej stepje, zwotkelž wosoły poprawom pochadźeja. SN/Hanka Šěnec

W Njechornju je statok wosołow, hdźež su wšitko na jich žiwjenski rum a derjeměće wusměrili

Wosoły su inteligentne a sensibelne zwěrjata. Tele wuprajenje zawěsće jara překwapja, wšako wóslika často z adjektiwami kaž hłupy, hejaty abo swojohłowny zwjazujemy. Na statoku w Njechornju so Ralf a Heike Wulke wo stadło wosołow starataj. Nimo toho so wonaj po cyłej Němskej za derjeměće tychle skoćatow zasadźataj.

Wosoł je prawdźepodobnje sobu najstarše domjace skoćo a pochadźa poprawom ze stepy Afriki wokoło Marokka, Eritreje a Egyptowskeje. Jako eksota jeho mjeztym po wšěm swěće plahuja, tež w Hornjej Łužicy. W lěće 1999 chcyštaj Ralf a Heike Wulke poprawom konja za dźowku kupić. Na pastwje w Budestecach pak wuhladaštaj wóslika, kiž bě přewšo přistupny. A bórze hižo běštaj mějićelej skoćeća z mjenom Sunny. „Dokelž njemějachmoj žane nazhonjenja, so informowachmoj a so z tematiku zaběrachmoj“, Heike Wulke rozkładuje. A tak zhoništaj, zo mataj hladajo na plahowanje wosołow něštožkuli wobkedźbować.

Wosoł nochce sam być

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W gratowni maja ekstra zhotowjene transportne sedła, kotrež so na wósliči rjap optimalnje hodźa.
dalši wobraz (2) Ze sedłom a pjelnjenymi tobołami pućuja zajimcy zhromadnje z Wulkec mandźelskimaj z Njechornja do bliskeje wokoliny.
dalši wobraz (3) W přetwarjenym wozu Ralf a Heike Wulke přenocujetaj, zo móhłoj rano swój dźeń ze skoćatami zahajić a jón wječor z nimi zakónčić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND