Wužłobjenja kaž šklički abo nopaški w hoberskich kamjeniznach ...

pjatk, 11. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nopaškojte abo škličkate kamjenje nadeńdźemy po cyłym swěće, tak tež w mnohich kónčinach Hornjeje Łužicy. W Běłej pola Kamjenca su tajki błudźenk jako pomnik za padłych Prěnjeje swětoweje wójny wuhotowali.  Foto: Eberhard Schmitt Nopaškojte abo škličkate kamjenje nadeńdźemy po cyłym swěće, tak tež w mnohich kónčinach Hornjeje Łužicy. W Běłej pola Kamjenca su tajki błudźenk jako pomnik za padłych Prěnjeje swětoweje wójny wuhotowali. Foto: Eberhard Schmitt

Spodźiwne nopaški a šklički na powjerchu wjetšich pólnych kamjenjow a błudźenkow su hižo dawno znaty zjaw. Tajke tak mjenowane „nopaškojte kamjenje“ steja zas a zaso w fokusu slědźenjow wědomostnikow. Jich nastaće móže na jednym boku cyle přirodne być, na tamnej stronje pak su tajke wužłobjenja do kamjenjow tež dopokaz, zo běchu naši prjedownicy w starych časach hižo wšelke graty wužiwali.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tajki „wopačny“ nopaškojty kamjeń leži při šćežce ze Strowotneje studnje k awtodróze A 4 na wuchodnym boku awtodróhoweho mosta.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND