Přirody dla cyplkojty na jutře być

pjatk, 13. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Šćežka pod Łućinowym wjelbom přeprošuje, wopytajće biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty a wužiwajće tamniše mnohe poskitki. Axel Arlt (3) Šćežka pod Łućinowym wjelbom přeprošuje, wopytajće biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty a wužiwajće tamniše mnohe poskitki. Axel Arlt (3)

Hornjołužiska hola a haty su do kampanje biosferowych rezerwatow UNESCO w Němskej startowali

Žorawja w hornjołužiskej biosferje husto wuhladaš. Foto: Mario Trampenau

Rano po hatnej krajinje mjez Hućinu a Stróžu so wuchodźować samsne jónkrótne dožiwjenje posrědkuje, kaž hdyž sy ze schadźenjom słónca z čołmikom po błótowskich groblach po puću. Nad ćišinu wotućaceho dnja so mócny koncert zynkow po­zběhnje. Wobydlerjo biotopa so přizjewjeja, jich pak njewidźiš. To je přiroda, kotruž mnozy ludźo scyła wjace nje­znaja, dokelž bydla we wulkich městach, wobdaći wot betona. Tak wóčko poprawnu přirodu hižo njewuhlada.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Musku auroramjetel (na foće) njemóžeš, hinak hač žónski eksemplar, z tamnymi družinami zaměnić. Foto: Mario Trampenau
dalši wobraz (2) Módry balon je jako wonkowne znamjo kampanje pódla informaciskeho stana připrawjeny.
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND