Cyrkej „wulka, jednora a nic předroha“

pjatk, 13. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W juliju 1888 předstaji administrator Radworskeje wosady Mikławš Žur swój koncept k nowotwarej farskeje cyrkwje. Po lěta trajacym přihoće bu natwar noweho Božeho domu na kromje wsy zwoprawdźeny. Ležownosć bě tehdyši hrabja Einsiedel bjezpłatnje přewostajił. Napohlad Radworskeje farskeje cyrkwje njeje so wulce změnił (foto naprawo).  Foto: Meister/Deutsche Fotothek, Bianka Šeferowa W juliju 1888 předstaji administrator Radworskeje wosady Mikławš Žur swój koncept k nowotwarej farskeje cyrkwje. Po lěta trajacym přihoće bu natwar noweho Božeho domu na kromje wsy zwoprawdźeny. Ležownosć bě tehdyši hrabja Einsiedel bjezpłatnje přewostajił. Napohlad Radworskeje farskeje cyrkwje njeje so wulce změnił (foto naprawo). Foto: Meister/Deutsche Fotothek, Bianka Šeferowa

W běhu jenož jednoho lěta je před wjace hač 125 lětami nowa wosadna cyrkej w Radworju nastała

Kaž wopisa Hańža Winarjec-Orsesowa w knize „Radwor – starodawna cyrkwinska wjes“ zwonjachu zwony z lěta 1896 jenož hač do Prěnjeje swětoweje wójny hromadźe. We wójnskim času lěta 1917 dyrbjachu tři zwony k rozeškrěću wotedać. ­Cyłkownje 16 lět zwonještej z Radworskeje wěže jenož dwaj zwonaj. W lěće 1933 wobstara sej Radworska wosada nowej zwonaj, kotrejž z konjacym zapřahom wot dwórnišća k cyrkwi dowjezechu a poswjećichu. Foto: Jan Meškank/Serbski kulturny archiw při Serbskim instituće w Budyšinje

Někotre citaty M. Žura z prědowanja kermušu 1921 w Radworju:

Tak lubi křesćijenjo bu twar 7 lět dołho přihotowany, jedne dobre lěto bu twarjeny a 7 lět dołho dotwarjeny a py­šeny.

Lubi křesćijenjo, hoberske bě to dźěło, starosće, mjerzanja, njehorne ryče a swarjenja někotrehožkuli, ale hdyž k wěcy přińdźe je kóždy to swoje činił, kelko darmotneho ručneho dźěła je so stało ...

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Stara wosadna cyrkej wosrjedź wjeski bě w hubjenym twarskim stawje a by, kaž fachowcy tehdy zwěsćichu, „kóždeje hriwny škoda“ było, ju ponowić. Nowotwar dyrbjał samo tuńši być hač restawracija domu. Foto: Jan Meškank/Serbski kulturny archiw při Serbskim instituće w Budyšinje
dalši wobraz (2) Kónc awgusta lěta 1895 połoži so zakładny kamjeń za nowy Boži dom. W běhu jenož jednoho lěta hač do kermuše 1896 cyrkej nasta. A wězo su na twarje wobdźěleni twarcy a rjemjeslnicy zběhanku swjećili. Foto: njeznaty fotograf/Serbski kulturny archiw při Serbskim instituće w Budyšinje
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND