Moje najlubše předmjety ...

pjatk, 03. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

... je matematika.

Matematiku mam kóždy

dźeń. Mam ju rady, dokelž

wjele ličimy, wosebje pjenjezy.

Moja najlubša wučerka je

knjeni Šěnowa. Helena Lebzec, 3. lětnik... stej wuměłske kubłanje a ručne dźěło, dokelž mam tam jenož jedynki abo dwójki. Lubi so mi tež, zo směm so přeco

„po łopje­nu wuchodźować“. Mam pak

tež druhe najlubše předmjety, na přikład jendźelšćinu, hudźbu a sport.

Ale: mam tež předmjety, kotrež tak jara

rady nimam. To su na přikład wěcna

wučba, matematika, němčina a serbšćina. A kotry předmjet je waš najlubši?

Dana Šołćic, 4. lětnik


... je serbšćina. Tež ručne dźěło

rady mam a hudźbu a sport.

Ja rady pisam, rysuju, spěwam

a krosnuju. Najradšo pak čitam! Josefina Špitankec, 2. lětnik


... su hudźba,

jendźelšćina a ručne dźěło.

Moja najlubša wučerka je knjeni

Brězanowa. Mam ju rady, dokelž je

wona młoda a dokelž ma wona dobre ideje za hodźinu a wuknjenje. Ručne dźěło

a wuměłstwo mam rady, dokelž rady moluju

a paslu. Matematiku, serbšćinu a němčinu

tak rady nimam, dokelž tam tak wjele čitamy,

pisamy a ličimy, štož je druhdy woprawdźe

wostudłe. Wěcna wučba so mi tež lubi.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND