Z mnohostronskimi přinoškami zajim za serbsku rěč a kulturu ...

pjatk, 26. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hač zajimawe rozmołwy ze Serbami a Serbowkami, wšelke serbske wokable abo skurilne fakty, kotrež steja w zwisku ze Serbstwom – to a wjele wjace nadeńdźemy w onlineowym magacinje „Sorbisch? Na klar.“ Jan Bogusz Hač zajimawe rozmołwy ze Serbami a Serbowkami, wšelke serbske wokable abo skurilne fakty, kotrež steja w zwisku ze Serbstwom – to a wjele wjace nadeńdźemy w onlineowym magacinje „Sorbisch? Na klar.“ Jan Bogusz

Zawěsće je wjetšinje onlineowy magacin kampanje „Sorbisch? Na klar.“ hižo znaty. Pisane na serbstwo poćahowace přinoški su tež w socialnych syćach jara woblubowane. Zamołwići z přisłušneho ministerstwa su z dotalnej rezonancu přewšo spokojom.

Drježdźany. Před mjeztym hižo dwěmaj lětomaj je kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm pod mjenom „Sorbisch? Na klar.“ zaběžała. Z jasnym zaměrom skedźbnjeć na serbsku rěč a kulturu, ju w zjawnosći sylnišo prezentować, hódnotu dwurěčnosće w regionje wuzběhować a k dwurěčnosći pozbudźować. Linijowy bus regionalneho wobchada a ćah w regionalnym wobchadźe mjez Drježdźanami a wuchodnej Sakskej, kotrajž jězdźitaj módro-běło-čerwjenej barbje po swěće abo fasada při Budyskich Lawskich hrjebjach, na kotrejž je logo kampanje widźeć, su jenož někotre z mnohostronskich akcijow, kiž su w tym zwisku nastali. W samsnym wobłuku pak je tež wušoł online-magacin, kiž namakaće pod . Što pak je dokładnje wosebitosć tuteje strony?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND