Ptački wosebje rady lěkuje

pjatk, 26. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sibylle Schindler je wosebje za ptački dobra lěkarka. Znaje jich wosebitosće a je swojeje kompetency dla daloko přez mjezy gmejny znata a woblubowana. Sibylle Schindler je wosebje za ptački dobra lěkarka. Znaje jich wosebitosće a je swojeje kompetency dla daloko přez mjezy gmejny znata a woblubowana.

Praksa wosebje plahowarjam eksotiskich ptačkow dobra adresa

Honač družiny ryzy papagaj da sej wobdźěłanje pyska lubić a wostanje při tym měrny. Młoda skótna lěkarka Sibylle Schindler wšak jeho tež wěsće a wěcywustojnje dźerži. Mjenowany papagaj a zastupjerjo wšelakich dalšich družinow papagajow su jeje najlubši pacienća w Pančičansko-Kukowskej skótnolěkarskej praksy. Młoda skótna lěkarka je so wosebje wusměriła na lěkowanje tutych zajimawych a jara mudrych eksotiskich ptačkow. Mjeztym ma hižo jara dobre mjeno jako specialistka a plahowarjo papagajow njeboja so puća a přijědu samo ze Saksko-Anhaltskeje, zo bychu swojeho lubuška dali tu lěkować abo zastarać.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Skótnolěkarska praksa w Pančicach-Kukowje wabi tež ze serbskim napismom. Wšako maja tež dosć pacientow ze serbskich wjeskow.
dalši wobraz (2) Jedne z trěbnych dźěłow wokoło papagajow je prawidłowne hladanje pyska. Tón maja wottočić, zo by papagaj móhł derje kusać. Skótna lěkarka dźerži pacienta při tym wušiknje, zo nima šansy, so hibać. Tak je procedura spěšnje zakónčena a lěkarka wostanje tež njezranjena. Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND