Nimo całtow tež swěčki dźěłali

pjatk, 26. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Pjekarjec dom w Róžeńće w lěće 1964. Přitwark nalěwo bě a je dźensa hišće předawarnja.  Foto: Pawoł Rota Pjekarjec dom w Róžeńće w lěće 1964. Přitwark nalěwo bě a je dźensa hišće předawarnja. Foto: Pawoł Rota

Róžeńčanska Šołćic pjekarnja zhladuje na zajimawe stawizny a 200lětne wobstaće

Pječwo z Róžanta njeje jenož w Hornjej Łužicy, ale daloko za jeje mjezy znate a připóznate. Tež w Drježdźanach, w Lipsku, haj samo we wokolinje Wittenberga a njedaloko Neuruppina sej ludźo Róžeńčanski pjekarski chlěb a tykanc chwala. Zawěsće zaleži to na tym, zo mějachu Róžeńčanscy „Pjekarjecy“ chwile dosć, swoje recepty nic jenož wot generacije ke generaciji dale dawać, ale je stajnje tež zlěpšować. A po 200 lětach, kotrež Róžeńčanska pjekarnja mjeztym wobsteji, njemóža tam jenož na wysokokwalitne pječwo zhladować, ale zdobom na bohate a zajimawe stawizny.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Kaž před 200 lětami, tak je tež dźensa dźěło pjekarja pola Maika Šołty ručne dźěło. Foto: Claudia Šołćina
dalši wobraz (2) Sčasami su w Róžeńčanskej pjekarni w 1990tych lětach tři generacije zhromadnje dźěłali. Wotprawa: Pawoł Šołta, jeho syn Alojs a toho syn Maik.
dalši wobraz (3) Pawoł Šołta (srjedźa) je ze swojej mandźelskej Marju (nalěwo) po wójnje pjekarstwo w Róžeńće přewzał. Foto: Pawoł Rota
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND