Přińdźće do wustajeńcy!

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
A serbsce? Hesło, kotrež je před lětami sylnu diskusiju wubudźiło.Milenka Rječcyna A serbsce? Hesło, kotrež je před lětami sylnu diskusiju wubudźiło.Milenka Rječcyna

Aktualny poskitk Budyskeho Serbskeho muzeja pohnuwa sobu myslić

Wěm, čeja sym – sym dźowka swojeju staršeju. Wjetšina z nas wě, do kotreje swójby je so narodźił/a. Tola je to woprawdźe wotmołwa na prašenje: „Čej‘ da sy?“ Aktualna wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju pod tymle hesłom skića nam bjez wulkeho rozmyslowanja wotmołwy kotrež su njewšědne kaž tež prowokatiwne. Ducy po njej wotwěraja mi nadpisma na sćěnach a na ramikach durjow woči. Tomu dopomhaja tež mnohe eksponaty, wo kotrychž zhonju z nasćěnowych noticow, zwotkel su a kotry wuznam wone maja. Wšako so kóždy eksponat za sebje z tym jow-přińdźenjom a tež z wotsalowanjom po dźensnišich měritkach zaběra.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Što by była waša wotmołwa? Tež hdyž měri so poskitk předewšěm na młodych ludźi – staršu generaciju wabja wotmołwy na prašenja k posměwkej.
dalši wobraz (2) Zběrka dopomnjenkow a identifikacije Serbow, w kotrychž duch młodźiny traje.
dalši wobraz (3) Wopytowar njech rozsudźi, dokal přichod holiča wjedźe.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND