Epizody ze stawiznow 600 lět

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We wopismje z mjenom Benischa vom Lehin jako swědka z 5. junija 1423 bu wjes Lejno prěni raz pisomnje naspomnjena. We wopismje z mjenom Benischa vom Lehin jako swědka z 5. junija 1423 bu wjes Lejno prěni raz pisomnje naspomnjena.

Spočatk junija hotuja so w Lejnje na jubilej prěnjeho naspomnjenja

Mjez Budyšinom a Kamjencom leži při statnej dróze S 100 wjeska Lejno. Wona bu 5. junija před 600 lětami prěni raz naspomnjena. Tón dźeń 1423 bu mjenujcy jeje tehdomniši wobsydnik, Benisch vom Lehin, do kupneho wopisma jako swědk pola swojeho wićežneho knjeza, Borso von Kamenz, na jeho (dźensa hižo njewobstejacym) hrodźe zapisany. Wot toho časa mjenowaše so małe sydlišćo prosće Lehin abo Lehn. Zo by so wone wot wjeskow ze samsnym mjenom pola Bukec a Budestec rozeznawa, dósta tele sydlišćo 1833 hamtske němske mjeno Lehndorf. W serbšćinje prajachu jemu prosće Leno a wot 1866 Lejno.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W domje prědku zběrachu cło za wužiwanje šoseje – dźensniši hosćenc „K lipje“ – a zady běše konjenc za zapřahi – dźensa žurla hosćenca.
dalši wobraz (2) Prěnju cyhelnicu w Lejnje bě Jan Awgust Eiselt w lěće 1887 wotewrěł. Na stejnišću hač do 1993 cyhele zhotowichu. Benedikt Cyž
dalši wobraz (3) Milowy kamjeń při šoseji wokoło 1845 Foto: Benedikt Cyž
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND