„Bjez čěskeje pomocy bychmy w folklorizmje tčacy wostali“

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Basnik a spisowaćel Benedikt Dyrlich, něhdyši šefredaktor našeho wječornika, a Lukáš Novosad, předsyda „Společnost přátel Lužice“, w rozmołwje wo Bohu, swěće, serbskim a słowjanskim žiwjenju  Foto: Richard Klíčník Basnik a spisowaćel Benedikt Dyrlich, něhdyši šefredaktor našeho wječornika, a Lukáš Novosad, předsyda „Společnost přátel Lužice“, w rozmołwje wo Bohu, swěće, serbskim a słowjanskim žiwjenju Foto: Richard Klíčník

Rozmołwa z Benediktom Dyrlichom wo potencialu serbsko-čěskich poćahow za přichod našeho ludu

Lětuši serbski hósć Praskich knižnych wikow „Swět knihi“ bě basnik, nowinar, politikar a narodny organizator Benedikt Dyrlich, kiž je ze swojeje najnowšeje serbskorěčneje knihi „Na motawych mjezach“ čitał. Składnostnje tutoho je so Lukáš Novosad, předsyda čěskeho Towarstwa pře­ćelow Serbow „Společnost přátel Lužice“, z nim rozmołwjał.

Tema lětušich Praskich knižnych wikow bě „awtorojo bjez hranicy“. Wo Serbach so husto praji, zo su to ludźo „na hranicy“ ludow, nabožinow, kulturow, rěčow. Kak so Wy widźiće: sće čłowjek bjez hranicy, abo na hranicy?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND