Ilustrator ze žiłku za serbsku mytologiju

pjatk, 23. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wabjenski plakat Petera M. Hoffmanna za wustajeńcu „NSK - Nowe serbske wuměłstwo“ w Lipšćanskim Salonje Similde/Kulturny dom Lipsk. Grafiki: Peter M. Hoffmann Wabjenski plakat Petera M. Hoffmanna za wustajeńcu „NSK - Nowe serbske wuměłstwo“ w Lipšćanskim Salonje Similde/Kulturny dom Lipsk. Grafiki: Peter M. Hoffmann

Skerje připadnje je sej Peter M. Hoffmann dawny tworićelski són zwoprawdźił

Peter M. Hoffmann je so 1968 w Lipsku narodźił. Studowaše stawizny wuměłstwa a kulturne wědomosće. Wot lěta 1997 dźěła jako swobodny ilustrator, rysowar comicsow a awtor – mjez druhim za časopis Die Zeit a nowinu Süddeutsche Zeitung. W nadawku naposledk mjenowaneje ilustrowaše seriju artiklow z rešeršemi wo tak mjenowanych „Panama Papers“, kotraž bu z Mytom Pulitzera wuznamjenjena. W lěće 2022 je wón za wustajeńcu „NSK – Nowe serbske wuměłstwo“ w Lipsku seriju plakatow z elementami serbskeje mytologije stworił. W samsnym lěće je swoje twórby tež w kulturnym klubje Telux w Běłej Wodźe wustajał.

Serbska mytologija fascinuje

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Elementy serbskeje mytologije, łužiske formy a motiwy zmandźela Peter M. Hoffmann z pop-art- kaž tež z elementami propagandistiskeho wuměłstwa.
dalši wobraz (2) Ilustrator Peter M. Hoffmann při dźěle w swojim Lipšćanskim ateljeju. Foto: priwatne
dalši wobraz (3) Hoffmann: „... druhdy z ironiskim podzynkom, ale z najwjetšim respektom“.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND