„Hdyž je Łužica přemócna, potom sy ty přesłaba“ – mysle k ...

pjatk, 22. měrca 2024
artikl hódnoćić
(1 )
Wosom młodych poetkow je w knize „Pozběh je žónski“ wozjewiło. Mjez nimi je tež iniciatorka projekta Jessy James LaFleur (horjeka naprawo). Foto: Jessy James LaFleur Wosom młodych poetkow je w knize „Pozběh je žónski“ wozjewiło. Mjez nimi je tež iniciatorka projekta Jessy James LaFleur (horjeka naprawo). Foto: Jessy James LaFleur

Na blidźe leži róžojta wobalka. Wćipny so dźiwam: Što to je? Što so za tutej barbu chowa? Je to jenož něšto za žony a holcy? Ně! We wobalce chowa so feministiska antologija „POZBĚH JE ŽÓNSKI“. Zhromadnje ze sydom serbskimi młodostnymi je so Jessy James LaFleur w tutej knize prašenju wěnowała, kajke to je, hdyž sy jako młoda žona we Łužicy žiwa, ale tež cyle powšitkownje na našim swěće. A dohlady, kotrež awtorki skića, su hustohdy wótre kaž mječ, kiž mužam tutoho swěta hłuboko do ega kałaja. Zda so, jako bychu młode poetki z tutej knihu skónčnje raz wotličić chcyli: ze swojej frustraciju na našu towaršnosć, ale tež ze systemom, kotryž je jako žony pječa „konsekwentnje potłóčuje“.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Cover knihi dominuje wosebje serbski titul
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND