Dótknjenja Čechow a Serbow jutry

štwórtk, 28. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Filmowc Ondřej Šrámek, naměstnica intendanta za serbske dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle (NSLDź) Madleńka Šołćic a stawiznar Jan Zdichynec (wotlěwa) hromadźe w Budyšinje. Foto: Lukáš Novosad Filmowc Ondřej Šrámek, naměstnica intendanta za serbske dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle (NSLDź) Madleńka Šołćic a stawiznar Jan Zdichynec (wotlěwa) hromadźe w Budyšinje. Foto: Lukáš Novosad

„Dźakowano Serbam změja Češa zaso móžnosć, jutry duchownje z Jězusom po puću woswjećić“

Přednoški, knihi, časopis „Česko-lužický věstník“, přewodźenje serbskich skupinow po Praze, wustajeńcy, bjesady, kursy serbskeje rěče na uniwersiće kaž tež na lěćnych šulach, koncerty, wustajeńcy serbskeje wuměłskeje twórby, spřistupnjenje Hórnikoweje knihownje zjawnosći, podpěra čěskeje sorabistiki, přiho­towanje programa ze serbskej tematiku w čěskim rozhłosu a telewiziji, wuda­wanje podcastow (nic jenož) w serbskej rěči. Wšitke tute nadawki słušeja do aktiwitow čěskeho „Towarstwa přećelow ­Serbow“. We wustawkach towarstwa ­mjenujcy čitaš: „Nadawk Towarstwa je, ­zjednoćeć přećelow a přisłušnikow serbskeho ludu do hajenja narodnych, kulturnych, hospodarskich a towaršnostnych stykow ...“. Tež lětsa nas tójšto zajimawych akcijow wočakuje.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Lukáš Novosad (nalěwo) přednošowaše čěskim wulětnikarjam loni w Róžeńće. Foto: Jiří Ošlejšek
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND