Wosebite „wobradźenje“ za Nowakec swójbu we Łazku hižo krótko ...

štwórtk, 28. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wowcy su konik 22lětneho Łazkowčana Mariana Nowaka. Šěsć wowcow a borana wón w swojim stadle měješe. W běhu jednoho tydźenja pak je wone wo dźewjeć jehnjatkow rozrostło. Foto: Feliks Haza Wowcy su konik 22lětneho Łazkowčana Mariana Nowaka. Šěsć wowcow a borana wón w swojim stadle měješe. W běhu jednoho tydźenja pak je wone wo dźewjeć jehnjatkow rozrostło. Foto: Feliks Haza

Je rjany, miły nawječor nětkole w času, hdyž we Łazkowskim lěsu podlěsk kćěje. Nowakecy su we Łazku posledni dom na pućiku, kotryž do lěsa wjedźe. Marika Nowakowa swojim ludźom do domu zawoła: Póńdu skrótka do lěsa! „Nó, a jako znazdala na našu pastwu hladach, widźach, zo tam mjez wulkimi wowcami něšto skakota: jehnjatka! A jedna wowca trochu zboka ležeše, w hronach. Božičkecy, sej pomyslich. Na pjenku sym so wobroćiła a domoj chwatała, zo bych Mariana zawołała.“ Wowcy su wosebity konik jeje syna Mariana. Do jeho stadła słuša šěsć wowcow a boran.

A potom běše tak, zo je so w běhu jednoho tydźenja dźewjeć jehnjatkow narodźiło. „To bě nam wulke wjeselo, ale najprjedy tež wjele dźěła a prócy!“, powěda nam Marika Nowakowa. Njewšědne je, zo tež wóslik Lotta do stadła słuša. „Wón je najlěpši přirodny škit přećiwo wjelkam“, wuzběhuje wona. Wóslik wuběrnje słyši a stadło a wobsedźerja warnuje – hnydom a wótře, hdyž so wjelk bliži. ­Wóslik pak njeje jenička wosebitosć ­stadleška.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jedne z Nowakec „jutrownych“ jehnjatkow. Načerwjeń bruny kožuch a čorny brjuch, nohi a tlama su typiske za wowcy rasy Barbados.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND